Kontakti
SIA „POLIMIX”
 
Vienotais reģistrācijas Nr.LV43603060577
Adrese(jurid.+fakt.): 
„ Hansas” Kārniņi Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3001
e-mail: info@polimix.eu
Kontakttālrunis: +37163007153
GSM: +37129256210
GSM: +37129142550
A/S Citadele Banka
Bankas kods: PARXLV22
Bankas konts: LV31PARX0016907010001